Твитови

Над 650 илјади евра помалку за изградба на плажи во Охрид, Преспа и Дојран

40.000.000 денари помалку за изградба на плажи во Охрид, Преспа и Дојран…