Твитови

Кога можам со средно градежно да станам директор на Танец, можам и на лав да јавам – Ајде сликај

Кога можам со средно градежно да станам директор на можам и на лав да јавам бе! Ајде сликај!!!