Твитови

Кога го слушам Зоки се чувствувам надреално

„Кога го слушам Зоки се чувствувам надреално, супериорно, како да живеам во Шведска. Гасам телевизор не било така…“