Твитови

ИДЕ ЖИВОТ: 22% покачување на струјата за домаќинствата, а само 1% покачување на пензиите

22% покачување на струјата за домаќинствата, а само 1% покачување на пензиите.
Што значи 1/99 > 1/~4.
Иде живот се препородивме.