Твитови

ФОТО: Павле не може повеќе… ќе пукне веќе

Не може поише, Ќе пукне више….