Твитови

ФОТО: Алаѓозовски лабаво со сметкичка од 6.700 денари на плажа и земена сметкопотврда

Лабаво со сметкичка од 6.700 денари на плажа и земена сметкопотврда за раздолжување со ! се слушаме? На линија си?