Твитови

Да ја продадеме Македонија и македонскиот народ за синот на Кочо да се врати дома

Да ја продадеме Македонија и македонскиот народ за синот на Кочо да се врати дома!!!