Oпштина Крива Паланка против Стратегијата за бегалците: Македонија не треба да прерасне од транзитна во земја во која трајно ќе се сместат имигранти од кризни земји

Општини

Мислењето изнесено на барање на Министерството за труд и социјална политика и Владата преку ЗЕЛС, врз основа...